ျမစ္ေရၾကီးမႈအေျခအေနသတင္း (မုိးဇလ)

( ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္၊ ၁၃း၀၀ နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ဟသၤတျမို့တြင္ (၁၅-၉-၂၀၁၃) ရက္ေန့ ညေန (၀၆း၃၀) နာရီအခ်ိန္မွစ၍ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို့ ေရာက္႐ွိခဲ့ျပီး၊ ယေန့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ ယင္းျမို့၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ (၆၄)စင္တီမီတာ (၂.၁-ေပခန့္) ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ အဆိုပါ ျမစ္ေရသည္ ေနာက္(၃)ရက္အတြင္း ယင္းျမို့၏ စိုးရိ္မ္ေရမွတ္အထက္တြင္ ဆက္လက္တည္႐ွိနုိင္ပါသည္။ င၀န္ျမစ္ေရသည္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းျမို့တြင္ (၁၆-၉-၂၀၁၃) ရက္ေန့ နံနက္ (၀၃း၃၀) နာရီအခ်ိန္မွ စ၍ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို့ ေရာက္႐ွိခဲ့ျပီး၊ ယေန့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀) နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ ယင္းျမို့၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ (၅၆)စင္တီမီတာ (၁.၈-ေပခန့္) ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ အဆုိပါ ျမစ္ေရသည္ ေနာက္ ၃ ရက္အတြင္း ၂၀ စင္တီမီတာ (၀.၇-ေပခန့္) ဆက္လက္တက္လာနိုင္ျပီး၊ ယင္းျမို့၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္တြင္ ဆက္လက္တည္႐ွိနိုင္ပါသည္။

More News
Up