ျမစ္ေရၾကီးမႈ အေျခအေနသတင္း (မုိးဇလ)

( ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္၊ (၁၃း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ေညာင္ဦးျမို့တြင္ (၁၄-၉-၂၀၁၃)ရက္ေန့ (၀၀း၃၀) နာရီမွစ၍ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို့ ေရာက္႐ွိခဲ့ျပီး ယေန့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ ယင္းျမို့၏ စိုးရိ္မ္ေရမွတ္အထက္ (၃၇)စင္တီမီတာ (၁.၂-ေပခန့္)ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ေနာက္(၃)ရက္အတြင္း  ယင္းျမို့၏ စိုးရိ္မ္ေရမွတ္ေအာက္သို့ က်ဆင္းနုိင္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ မင္းဘူးျမို့တြင္ (၁၈-၉-၂၀၁၃)ရက္ေန့ (၀၄း၃၀)နာရီမွစ၍ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို့ ေရာက္႐ွိခဲ့ျပီး ယေန့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ ယင္းျမို့၏ စိုးရိ္မ္ေရမွတ္အထက္ (၄)စင္တီမီတာ ‌ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ယေန့မြန္းတည့္မွ ေနာက္ (၄၈)နာရီအတြင္း  ယင္းျမို့၏ စိုးရိ္မ္ေရမွတ္အာက္သို့ က်ဆင္းနုိင္ပါသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရသည္ ေတာင္ငူျမို့တြင္ (၁၇-၉-၂၀၁၃)ရက္ေန့ (၁၉း၃၀)နာရီမွစ၍ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို့ ေရာက္႐ွိခဲ့ျပီး ယေန့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္အရ ယင္းျမို့၏ စိုးရိ္မ္ေရမွတ္အထက္ (၄) စင္တီမီတာ  ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ အဆိုပါျမစ္ေရသည္ ယေန့မြန္းတည့္မွ ေနာက္ (၄၈)နာရီအတြင္း  ယင္းျမို့၏ စိုးရိ္မ္ေရမွတ္ေအာက္သို့ က်ဆင္းနုိင္ပါသည္။

More News
Up