ဘုရားသုံးဆူ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခအနွိမ္ခံရမႈ ေျဖ႐ွင္းေပးပါ | DVB