၈၈ မ်ိုး​ဆက္အဖြဲ့​ တ႐ုတ္နိုင္ငံခရီး​စဥ္နွင့္​ပတ္သက္ျပီး​ ​ေမး​ျမန္း​ခ်က္ | DVB