ျပည္သူ့အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္က ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ဖမ္းဆီးခံရ | DVB