ရွှေကျင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတခုက အမှုဖွင့် | DVB