တောင်ပြုန်းပွဲသို့ ရထားစီး ခရီးသွားဝင်ရောက်မှု ယမန်နှစ်ကထက် လျော့နည်း | DVB