ဆစ်ဒနီမြို့ ဓားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု စွပ်စွဲခံရသူအား အကြမ်းဖက်ဆက်နွှယ်မှုရှိမရှိ စုံစမ်းမည် | DVB