ဆစ်ဒနီမြို့လယ်တွင် အမျိုးသမီးတဦးကို သတ်ခဲ့သူအား ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီး | DVB