နော်ဝေတွင် ဗလီအတွင်း ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှု သံသယရှိသူ အမျိုးသားကို တရားရုံးထုတ် | DVB