ငပုတောတွင် ကမ္ဘာ့ဆင်များနေ့အထိမ်းအမှတ် သက်ကြီးဆင်များကို သီးနှံစုံ ဘူဖေးကျွေး | DVB