တဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်ကစားမည့် တကျော့ပြန် အန်ဒီမာရေး | DVB