ကရင်ပြည်နယ်တွင် စာသင်ကျောင်း ၁၀၅ ကျောင်း ယာယီပိတ်ထားရ | DVB