ယစ်မျိုးလိုင်စင်မရှိဘဲ ရောင်းချမှု အရေးမယူသည့် ဝန်ထမ်းများကို စိစစ်အရေးယူမည်ဟု စစ်ကိုင်း နယ်လုံဝန်ကြီးပြော | DVB