လူတွေကို ပြန်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ လူထဲကသူ “နန်းဆိုင်လူ” | DVB