ကရင်ပြည်နယ်တွင် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၆ ခုဖွင့်လှစ်၊ ကျောင်း ၂၀ ပိတ်ထားရ | DVB