အုတ်တွင်း ဆေးရုံထဲ ရေဝင်ရောက်၊ လူနာများကို သံဃာဆောင်ရွှေ့ပြောင်း (ဓာတ်ပုံ) | DVB