ဝက်သားထုတ်လုပ်မှု စနစ်တကျ စစ်ဆေးနေဟု သားသတ်ရုံနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဌာန ပြော | DVB