အဂတိအမှုအချို့တွင် ဖြေရှင်းပေးသူများ ပါဝင်မည်ကို စိုးရိမ်ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပြော | DVB