စတိုင်ကျကျ ဖုန်းအသွင်ပြင်နဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Vivo S1 အကြောင်း | DVB