လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ၂ ဦး၏ ဘဏ်စာရင်း အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံ ဗဟိုဘဏ် ပေးပို့ထား | DVB