လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မည်ဟု ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးသစ် ကတိပေး | DVB