ေဟာင္ေကာင္တြင္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းတိုက္ခိုက္မႈကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ေဟာင္ေကာင္မွာ လတ္တေလာႀကံဳေတြ႔ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္း တုိက္ခိုက္မႈကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္က ယြဲ႔ေလာင္ၿမိဳ႕ထဲမွာ လူေထာင္ခ်ီ စုေဝး ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းဝင္ေတြလို႔ သံသယရွိသူေတြက ဘူတာ႐ံုမွာ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့တာပါ။ တိုက္ခိုက္သူေတြ လက္ကေန ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္လို႔ ရဲေတြဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ခံေနရပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြရဲ႕ ခ်ီတက္ပြဲကိုခြင့္ျပဳဖို႔ ရဲေတြက ျငင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္ခ်ီတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြက ရဲေတြရဲ႕ ျငင္းပယ္ခ်က္ကိုအာခံၿပီး အေစာပိုင္းမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဟာင္ေကာင္ေႏြ အပူခ်ိန္ေအာက္မွာ ရဲနဲ႔ ဆႏၵျပသူေတြ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔အၿပီး တင္းမာမႈ တိုးလာေနပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြက လမ္းေတြကို ထီးေတြ ပရိေဘာဂေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး ရဲေတြကို ေက်ာက္ခဲေတြ ပုလင္းေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပလူစုကို ရဲေတြက မ်က္ရည္ယိုဓာတ္ေငြ႔ေတြ ရာဘာက်ည္ဆန္ေတြသံုးၿပီး လူစုခြဲခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up