ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲ တတန္ကုိ ၈၀၄၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၄၅၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး စားေတာ္ပဲလုံးက တပိႆာကုိ ၁၃၈၀ ကေန ၁၄၃၅ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ ေထာပတ္ပဲ တပိႆာကုိ ၁၆၅၀ ကေန ၁၉၁၅ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၈၅ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ တတင္းကုိ ၃၂၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲ (ေဟာ္လန္) တတင္းကုိ ၂၈၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေျမပဲလုံးဆံနီ ေျမပဲလုံးဆံနီ တပိႆာကုိ ၃၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ ႏွမ္းနက္စမုံ တအိတ္ကုိ ၂၅၀၀၀၀ ကေန ၂၆၅၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ ႏွမ္းျဖဴတအိတ္ကုိ ၁၆၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။    သတင္း – AMIA

More News
Up