သာယာဝတီခ႐ိုင္က အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး H1N1 ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖင့္ေသဆံုး | DVB