သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကြယ္လြန္ျခင္း ၅၅ ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရပြဲက်င္းပ (ဓာတ္ပံု)  | DVB