အာဆီယံေက်ာင္းသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ေရႊတံဆိပ္ ၁ ခု၊ ေၾကး ၁ ခုရရွိ  | DVB