ေဒါင္းတို႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးကို ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး | DVB