ကိဗ္ၿမိဳ႕႐ုပ္သံလႊင့္႐ံု ဗံုးျဖင့္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ စီစီတီဗီြမွတ္တမ္း ထြက္ေပၚ (႐ုပ္သံ) | DVB