အယ္လ္ဂ်ီးယားက ဆီနီေဂါကို အႏိုင္ယူၿပီး အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားဖလား ဗိုလ္စြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB