ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား ျပည္သူေထာင္ခ်ီတက္ေရာက္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB