လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု) | DVB