ျမန္မာက ၄ ဦးအပါအ၀င္ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္ခံ ၂၇ ဦးကို သမၼတ ထရမ့္ေတြ႔ဆံု (႐ုပ္သံ) | DVB