ဖားကန္႔တြင္ ငါးမန္းဂိမ္းေလာင္းကစားခုံမ်ားႏွင့္ လူ ၃၀ ေက်ာ္ ဖမ္းမိ | DVB