က်ိဳတုိၿမိဳ႕က အန္နီေမးရွင္း စတူဒီယို မီးေလာင္၊ ၁ ဦး ေသဆုံး ၃၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ (႐ုပ္သံ) | DVB