အီရတ္တြင္ တူရကီသံတမန္ အပါအဝင္ ၂ ဦး ပစ္သတ္ခံရ | DVB