စစ္ကိုင္းတိုင္း ဝန္ႀကီးသစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို | DVB