ေပၚတူဂီအစိုးရက အီရန္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ထုတ္ေပးမႈ ဆိုင္းငံ့ | DVB