စက္ေလွတိမ္းေမွာက္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ တတိယေျမာက္ေက်ာင္းသူအေလာင္း ေတြ႔ရွိ | DVB