႐ုပ္ရွင္ဝါသနာအိုးတို႔အတြက္ ဘယ္ရံုမွာ ဘာကားေတြျပေနသလဲ(႐ုပ္သံ) | DVB