လုပ္​သားရွားပါး၊လုပ္​ခ​ေစ်းျမင့္ေနသျဖင့္ စိုက္​စရိတ္ေခ်းေငြပိုေပးရန္ ရခိုင္လယ္သမားမ်ား ​ေတာင္​းဆို | DVB