တူနီးရွားကို အႏိုင္ယူၿပီး ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားဖလား တတိယဆုဆြတ္ခူး (႐ုပ္သံ) | DVB