၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB