တူရကီသေဘၤာသား ၁၀ ဦးကို ပင္လယ္ဓားျပမ်ားက ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ကမ္းလြန္ပင္လယ္တြင္ ဖမ္းဆီး | DVB