အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ လြိဳင္ေကာ္ေဆး႐ံုတြင္ စုေပါင္းေသြးလႉ (ဓါတ္ပုံ) | DVB