ကိုယ္ေပ်ာက္အစြမ္းရွိသည့္ မိန္းကေလးတေယာက္အေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ – Above the Shadows (နမူနာ) | DVB