မူဆယ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္လိုက္လံပစ္ခတ္သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁ ဦးေသဆံုး  | DVB