မိုးညႇင္းၿမိဳ႕တြင္ မိုးေခါင္ေနသျဖင့္ မႏွင္းဆီနတ္ပင့္ၿပီးမိုးေခၚ (ဓာတ္ပံု) | DVB