ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကို ၇၇၂၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိ  ပါတယ္။ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၈၀၀၀ ကေန ၇၉၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ တစ္အိတ္ကို ၁၈၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(ေဟာင္း)ကပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကို ၈၈၂၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္) တအိတ္ကို ၉၅၀၀၀ ကေန ၉၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၇၈၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းက ၅၆.၂၅ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၉၅၀၀၀ ကေန ၁၀၁၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းတအိတ္ကို ၁၀၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာပဲဇီးကြက္က ၅၈.၂၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၅၅၀၀၀ ကေန ၅၅၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲဇီးကြက္တအိတ္ကို ၅၅၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၀၀က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စီပီေျပာင္းက ၅၄ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကို ၂၅၀၀၀ ကေန ၂၆၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၅၀၀က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ စီပီေျပာင္းတအိတ္ကို ၂၄၃၀၀ ကေန ၂၆၄၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၀၀က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ မုန္လာဥနီ သီရိမဂၤလာေစ်းကုန္စည္ဒုိင္မွာ မုန္လာဥနီတပိႆာကုိ ၁၅၀၀ ကေန ၁၈၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ မုန္လာဥနီတပိႆာကုိ ၉၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ သီရီမဂၤလာေစ်းနဲ႔ ေအာင္ပန္းကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၉၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

More News
Up