စပိန္ ႏြား႐ုိင္းေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ လူ ၁ ဦး ႏြား႐ုိင္းေဝွ႔ခံရ | DVB